Funkcja: open_basedir


929
Znajdź następującą sekcję kodu:
  $file_extension = substr($PHP_SELF, strrpos($PHP_SELF, '.'));
  $files_array = array();
	 if ($dir = @dir(DIR_FS_CATALOG)) {
	  while ($file = $dir->read()) {
	   if (!is_dir(DIR_FS_CATALOG . $file)) {
	    if (substr($file, strrpos($file, '.')) == $file_extension) {
      $files_array[] = $file;
     }
    }
   }
   sort($files_array);
   $dir->close();
  }

Zmień na:

  $file_extension = substr($PHP_SELF, strrpos($PHP_SELF, '.'));
  $files_array = array();
	 if ($dir = @dir(DIR_FS_CATALOG)) {
	  while ($file = $dir->read()) {
     if ($file == '.' || $file == '..') continue;
	   if (!is_dir(DIR_FS_CATALOG . $file)) {
	    if (substr($file, strrpos($file, '.')) == $file_extension) {
      $files_array[] = $file;
     }
    }
   }
   sort($files_array);
   $dir->close();
  }

Informacja(1)
Informacje ogólne
 Lazy Loading
Licznik postów
Aktualny stan informacji:
Kategorie: 8
Posty: 104
Strony wsparcia: 51
Pobieranie dla członków: 104
Licznik pobierania: 646