Admin Miniatura obrazu produktu


137
Wyświetlanie miniatur na listach produktów w każdej kategorii kategorii administratora.
Znajdź w catalog/admin/categories.php
require('includes/application_top.php');

Dodaj poniźej:

  define(CATEGORIES_IMAGE_HEIGHT, 35);
  define(CATEGORIES_IMAGE_WIDTH, 35);

Szukaj w wersji standardowej 2.3.4:

<td class="dataTableContent"><?php echo '<a href="' . tep_href_link(FILENAME_CATEGORIES, 'cPath=' . $cPath . '&pID=' . $products['products_id'] . '&action=new_product_preview') . '">' . tep_image(DIR_WS_ICONS . 'preview.gif', ICON_PREVIEW) . '</a>&nbsp;' . $products['products_name']; ?></td>

Zmień na:

<td class="dataTableContent"><?php echo '<a href="' . tep_href_link(FILENAME_CATEGORIES, 'cPath=' . $cPath . '&pID=' . $products['products_id'] . '&action=new_product_preview') . '">' . tep_info_image($products['products_image'], $products['products_name'], CATEGORIES_IMAGE_WIDTH, CATEGORIES_IMAGE_HEIGHT) . '</a>&nbsp;' . $products['products_name']; ?></td>

Szukaj w wersji BS EDGE:

<td class="dataTableContent"><?php echo '<a href="' . tep_href_link('categories.php', 'cPath=' . $cPath . '&pID=' . $products['products_id'] . '&action=new_product_preview') . '">' . tep_image('images/icons/preview.gif', ICON_PREVIEW) . '</a>&nbsp;' . $products['products_name']; ?></td>

Zmień na:

<td class="dataTableContent"><?php echo '<a href="' . tep_href_link('categories.php', 'cPath=' . $cPath . '&pID=' . $products['products_id'] . '&action=new_product_preview') . '">' . tep_info_image($products['products_image'], $products['products_name'], CATEGORIES_IMAGE_WIDTH, CATEGORIES_IMAGE_HEIGHT) . '</a>&nbsp;' . $products['products_name']; ?></td>

w3c-Commerce
w3c-Commerce Downloads
  w3c-Commerce dodatki php8