Nowe pole w formularzu e-mail


polish 2871
Znajdź w contact_us.php
   $name = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['name']);
   $email_address = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['email']);
   $enquiry = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['enquiry']);

Zmień na:

  $name = tep_db_prepare_input(ucwords($_POST['name']));
  $email_address = tep_db_prepare_input($_POST['email']);
  $phone = tep_db_prepare_input($_POST['phone']);
  $subject = tep_db_prepare_input(ucwords($_POST['subject']));
  $enquiry = tep_db_prepare_input(ucwords($_POST['enquiry']));

    $text = ENTRY_NAME . ' ' . $name
      . "n" . TEXT_CUSTOMMER_NR . ' ' . $customer_id
      . "n" . ENTRY_TELEPHONE_NUMBER . ' ' . $phone
      . "n" . ENTRY_EMAIL . ' ' . $email_address
      . "nn" . BOX_HEADING_SUBJECT . ' ' . $subject
      . "n" . ENTRY_ENQUIRY . "n" . $enquiry;

Znajdź:

   if ($error == false) {
     tep_mail(STORE_OWNER, STORE_OWNER_EMAIL_ADDRESS, EMAIL_SUBJECT, $enquiry, $name, $email_address);

Zmień na:

   if ($error == false) {
     tep_mail(STORE_OWNER, STORE_OWNER_EMAIL_ADDRESS, EMAIL_SUBJECT, $text, $name, STORE_OWNER_EMAIL_ADDRESS, $phone);

Znajdź:

   <tr>
    <td class="fieldKey"><?php echo ENTRY_NAME; ?></td>
    <td class="fieldValue"><?php echo tep_draw_input_field('name'); ?></td>
   </tr>
   <tr>
    <td class="fieldKey"><?php echo ENTRY_EMAIL; ?></td>
    <td class="fieldValue"><?php echo tep_draw_input_field('email'); ?></td>
   </tr>

Zmień na:

   <tr>
    <td class="fieldKey"><?php echo ENTRY_NAME; ?></td>
    <td class="fieldValue">
    <?php if (isset($_SESSION['customer_id'])) {
    echo (isset($account['name']) ? tep_draw_hidden_field('name',$name) : tep_draw_input_field('name', $name, 'size="45" maxlength="45" required aria-required="true" readonly="readonly" id="inputFromName" placeholder="' . ENTRY_NAME . '"'));
    }else{
    echo (isset($account['name']) ? tep_draw_hidden_field('name',$name) : tep_draw_input_field('name', $name, 'size="45" maxlength="45" required aria-required="true" id="inputFromName" placeholder="' . ENTRY_NAME . '"'));
    }?>
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td class="fieldKey"><?php echo ENTRY_EMAIL; ?></td>
    <td class="fieldValue"><?php echo (isset($account['email']) ? $email . tep_draw_hidden_field('email',$email) : tep_draw_input_field('email', $email, 'size="45" maxlength="45" required aria-required="true" id="inputFromEmail" placeholder="' . ENTRY_EMAIL . '"')); ?></td>
   </tr>
   <tr>
    <td class="fieldKey"><?php echo ENTRY_TELEPHONE_NUMBER; ?></td>
    <td class="fieldValue"><?php echo (isset($account['phone']) ? $phone . tep_draw_hidden_field('phone',$phone) : tep_draw_input_field('phone', $phone, 'size="45" maxlength="45" required aria-required="true" id="inputFromPhone" placeholder="' . ENTRY_TELEPHONE_NUMBER . '"')); ?></td>
   </tr>
   <tr>
    <td class="fieldKey"><?php echo BOX_HEADING_SUBJECT; ?></td>
    <td class="fieldValue"><?php echo tep_draw_input_field('subject', $subject, 'size="45" maxlength="45" required aria-required="true" id="inputFromSubject" placeholder="' . BOX_HEADING_SUBJECT . '"'); ?></td>
   </tr>

in catalog/includes/languages/polish/contact_us.php
Dodaj:

define('BOX_HEADING_SUBJECT', 'W sprawie:');
define('ENTRY_TELEPHONE_NUMBER', 'Numer telefonu:');
Dlaczego Twój adres e-mail?
W razie potrzeby skontaktuję się z Tobą, aby pomóc Ci we wdrożeniu.
Twój adres e-mail nie zostanie upubliczniony.
Czy ten post jest dla Ciebie pomocny?
Średnia ogólna ocena
 z 2 Recenzji
Nagrodzono 2 x 5  Gwiazdkek
Informacja(2)
Informacje ogólne
 Bezpłatny wpis reklamowy
 Lazy Loading
Licznik postów
Aktualny stan informacji:
Kategorie: 8
Posty: 104
Strony wsparcia: 55
Pobieranie dla członków: 104
Licznik pobierania: 646
Wszystkie recenzje58
Firmy: 26
Wsparcie: 25
Informacje: 7