Uwierzytelnianie SMTP


905
Importuj SQL
INSERT INTO configuration (configuration_title, configuration_key, configuration_value, configuration_description, configuration_group_id, sort_order, date_added) VALUES ('SMTP hosts', 'EMAIL_SMTP_HOSTS', '', 'Nadawca hosta SMTP', '12', '6', now());
INSERT INTO configuration (configuration_title, configuration_key, configuration_value, configuration_description, configuration_group_id, sort_order, set_function, date_added) VALUES ('Uwierzytelnianie SMTP', 'EMAIL_SMTP_AUTHENTICATION', 'true', 'Czy chcesz uwierzytelnionego serwera SMTP?', '12', '7', 'tep_cfg_select_option(array('true', 'false'), ', now());
INSERT INTO configuration (configuration_title, configuration_key, configuration_value, configuration_description, configuration_group_id, sort_order, use_function, set_function, date_added) VALUES ('SMTP hasło', 'EMAIL_SMTP_PASSWORD', '', 'Dodaj hasło SMTP dla protokołu SMTP', '12', '8', 'tep_cfg_password', 'tep_cfg_input_password(', now());
INSERT INTO configuration (configuration_title, configuration_key, configuration_value, configuration_description, configuration_group_id, sort_order, date_added) VALUES ('SMTP użytkownik', 'EMAIL_SMTP_USER', '', 'Dodaj użytkownika SMTP dla protokołu SMTP', '12', '9', now());
INSERT INTO configuration (configuration_title, configuration_key, configuration_value, configuration_description, configuration_group_id, sort_order, date_added) VALUES ('Odpowiedź SMTP', 'EMAIL_SMTP_REPLYTO', '', 'Dodaj adres e-mail odpowiedzi SMTP do adresu', '12', '10', now());

Zastąp następujące 2 pliki
catalog/includes/classes/email.php

<?php
/*
 $Id$
 osCommerce, Open Source E-Commerce Solutions
 http://www.oscommerce.com
 Copyright (c) 2014 osCommerce
  
*/
 require_once 'ext/modules/PHPMailer/class.phpmailer.php';
 $phpMail = new PHPMailer();
 class email {
  var $html;
  var $text;
  var $html_text;
  var $lf;
  var $debug = 0;
  var $debug_output = 'error_log';
  function email($headers = '') {
   global $phpMail;
   $phpMail->XMailer = 'PL-Gastrosystem ' . tep_get_version();
   $phpMail->SMTPDebug = $this->debug;
   $phpMail->Debugoutput = $this->debug_output;
   $phpMail->CharSet = CHARSET;
   $phpMail->WordWrap = 998;
   if (EMAIL_LINEFEED == 'CRLF') {
    $this->lf = "rn";
   } else {
    $this->lf = "n";
   }
  }
  function add_text($text = '') {
   global $phpMail;
   $phpMail->IsHTML(false);
   $this->text = tep_convert_linefeeds(array("rn", "n", "r"), $this->lf, $text);
  }
  function add_html($html, $text = NULL, $images_dir = NULL) {
   global $phpMail;
   $phpMail->IsHTML(true);
   $this->html = tep_convert_linefeeds(array("rn", "n", "r"), '<br />', $html);
   $this->html_text = tep_convert_linefeeds(array("rn", "n", "r"), $this->lf, $text);
   if (isset($images_dir)) $this->html = $phpMail->msgHTML($this->html, $images_dir);
  }
  function add_attachment($path, $name = '', $encoding = 'base64', $type = '', $disposition = 'attachment') {
   global $phpMail;
   $phpMail->AddAttachment($path, $name, $encoding, $type, $disposition);
  }
  function build_message() {
   //out of work function
  }
  function send($to_name, $to_addr, $from_name, $from_addr, $subject = '', $reply_to = false) {
   global $phpMail;
   if ((strstr($to_name, "n") != false) || (strstr($to_name, "r") != false)) {
    return false;
   }
   if ((strstr($to_addr, "n") != false) || (strstr($to_addr, "r") != false)) {
    return false;
   }
   if ((strstr($subject, "n") != false) || (strstr($subject, "r") != false)) {
    return false;
   }
   if ((strstr($from_name, "n") != false) || (strstr($from_name, "r") != false)) {
    return false;
   }
   if ((strstr($from_addr, "n") != false) || (strstr($from_addr, "r") != false)) {
    return false;
   }
   $phpMail->From = $from_addr;
   $phpMail->FromName = $from_name;
   $phpMail->AddAddress($to_addr, $to_name);
   if ($reply_to) {
    $phpMail->AddReplyTo(EMAIL_SMTP_REPLYTO, STORE_NAME);
   } else {
    $phpMail->AddReplyTo($from_addr, $from_name);
   }
   $phpMail->Subject = $subject;
   if (!empty($this->html)) {
    $phpMail->Body = $this->html;
    $phpMail->AltBody = $this->html_text;
   } else {
    $phpMail->Body = $this->text;
   }
   if (EMAIL_TRANSPORT == 'smtp' || EMAIL_TRANSPORT == 'gmail') {
    $phpMail->IsSMTP();
    $phpMail->Host = EMAIL_SMTP_HOSTS;
    $phpMail->SMTPAuth = EMAIL_SMTP_AUTHENTICATION;
    $phpMail->Username = EMAIL_SMTP_USER;
    $phpMail->Password = EMAIL_SMTP_PASSWORD;
    if (EMAIL_TRANSPORT == 'gmail') {
     $phpMail->Port = 465;
     $phpMail->SMTPSecure = 'ssl';
    }
   } else {
    $phpMail->isSendmail();
   }
   if (!$phpMail->Send()) {
    return false;
   }
   $phpMail->clearAddresses();
   return true;
  }
 }
/* ** Altered for Mail Manager ** */
// eliminate line feeds as <br>
 class emailMailManager extends email {
  function add_html($html, $text = NULL, $images_dir = NULL) {
   $this->html = $html; //tep_convert_linefeeds(array("rn", "n", "r"), '<br>', $html);
   $this->html_text = tep_convert_linefeeds(array("rn", "n", "r"), $this->lf, $text);
   if (isset($images_dir)) $this->find_html_images($images_dir);
  }
 }
/* ** EOF alterations for Mail Manager ** */ 
?>

i catalog/admin/includes/classes/email.php

<?php
/*
 $Id$
 osCommerce, Open Source E-Commerce Solutions
 http://www.oscommerce.com
 Copyright (c) 2014 osCommerce
 Released under the GNU General Public License
 
*/
 require_once '../ext/modules/PHPMailer/class.phpmailer.php';
 $phpMail = new PHPMailer();
 class email {
  var $html;
  var $text;
  var $html_text;
  var $lf;
  var $debug = 0;
  var $debug_output = 'error_log';
  function email($headers = '') {
   global $phpMail;
   $phpMail->XMailer = 'PL-Gastrosystem ' . tep_get_version();
   $phpMail->SMTPDebug = $this->debug;
   $phpMail->Debugoutput = $this->debug_output;
   $phpMail->CharSet = CHARSET;
   $phpMail->WordWrap = 998;
   if (EMAIL_LINEFEED == 'CRLF') {
    $this->lf = "rn";
   } else {
    $this->lf = "n";
   }
  }
  function add_text($text = '') {
   global $phpMail;
   $phpMail->IsHTML(false);
   $this->text = tep_convert_linefeeds(array("rn", "n", "r"), $this->lf, $text);
  }
  function add_html($html, $text = NULL, $images_dir = NULL) {
   global $phpMail;
   $phpMail->IsHTML(true);
   $this->html = tep_convert_linefeeds(array("rn", "n", "r"), '<br />', $html);
   $this->html_text = tep_convert_linefeeds(array("rn", "n", "r"), $this->lf, $text);
   if (isset($images_dir)) $this->html = $phpMail->msgHTML($this->html, $images_dir);
  }
  function add_attachment($path, $name = '', $encoding = 'base64', $type = '', $disposition = 'attachment') {
   global $phpMail;
   $phpMail->AddAttachment($path, $name, $encoding, $type, $disposition);
  }
  function build_message() {
   //out of work function
  }
  function send($to_name, $to_addr, $from_name, $from_addr, $subject = '', $headers = '') {
   global $phpMail;
   if ((strstr($to_name, "n") != false) || (strstr($to_name, "r") != false)) {
    return false;
   }
   if ((strstr($to_addr, "n") != false) || (strstr($to_addr, "r") != false)) {
    return false;
   }
   if ((strstr($subject, "n") != false) || (strstr($subject, "r") != false)) {
    return false;
   }
   if ((strstr($from_name, "n") != false) || (strstr($from_name, "r") != false)) {
    return false;
   }
   if ((strstr($from_addr, "n") != false) || (strstr($from_addr, "r") != false)) {
    return false;
   }
   $phpMail->From = $from_addr;
   $phpMail->FromName = $from_name;
   $phpMail->AddAddress($to_addr, $to_name);
   if ($reply_to) {
    $phpMail->AddReplyTo(EMAIL_SMTP_REPLYTO, STORE_NAME);
   } else {
    $phpMail->AddReplyTo($from_addr, $from_name);
   }
   $phpMail->Subject = $subject;
   if (!empty($this->html)) {
    $phpMail->Body = $this->html;
    $phpMail->AltBody = $this->html_text;
   } else {
    $phpMail->Body = $this->text;
   }
   if (EMAIL_TRANSPORT == 'smtp' || EMAIL_TRANSPORT == 'gmail') {
    $phpMail->IsSMTP();
    $phpMail->Host = EMAIL_SMTP_HOSTS;
    $phpMail->SMTPAuth = EMAIL_SMTP_AUTHENTICATION;
    $phpMail->Username = EMAIL_SMTP_USER;
    $phpMail->Password = EMAIL_SMTP_PASSWORD;
    if (EMAIL_TRANSPORT == 'gmail') {
     $phpMail->Port = 465;
     $phpMail->SMTPSecure = 'ssl';
    }
   } else {
    $phpMail->isSendmail();
   }
   if (!$phpMail->Send()) {
    return false;
   }
   $phpMail->clearAddresses();
   return true;
  }
 }
 /* ** Altered for Mail Manager ** */
 // eliminate line feeds as <br>
 class emailMailManager extends email {
  function add_html($html, $text = NULL, $images_dir = NULL) {
   $this->html = $html; //tep_convert_linefeeds(array("rn", "n", "r"), '<br>', $html);
   $this->html_text = tep_convert_linefeeds(array("rn", "n", "r"), $this->lf, $text);
   if (isset($images_dir)) $this->find_html_images($images_dir);
  }
 }
 /* ** EOF alterations for Mail Manager ** */
?>

Pobierz PHPMailer i prześlij go poprzez FTP na swój serwer w następujące miejsce:
catalog/ext/modules/

Download -> PHPMailer.zip

Informacja(1)
Informacje ogólne
 Lazy Loading
Licznik postów
Aktualny stan informacji:
Kategorie: 8
Posty: 104
Strony wsparcia: 51
Pobieranie dla członków: 104
Licznik pobierania: 646