Pokaż pozycje w koszyku


170
Dzięki tej sekwencji kodów możesz umieścić wyświetlacz w dowolnym miejscu, w którym ten artykuł został już umieszczony w koszyku.

Znajdź w product_info.php
   if (tep_not_null($product_info['products_model'])) {
     $products_name = $product_info['products_name'] . '<br /><span class="smallText">[' . $product_info['products_model'] . ']</span>';
   } else {
     $products_name = $product_info['products_name'];
   }

Dodaj poniźej:

// Item in cart bof
$products = $cart->get_products();
$in_cart = '';
for ($i=0, $n=sizeof($products); $i<$n; $i++) {
$first = current(explode("{", $products[$i]['id']));
if ($first == $product_info_ajx['products_id']) {
$in_cart = '<i class="fa fa-cart-plus"></i>&nbsp;';
}}
// Item in cart eof

Znajdź:

<h1><?php echo $products_name; ?></h1>

Zmień na:

<h1><?php echo $in_cart . ' ' . $products_name; ?></h1>

w3c-Commerce
w3c-Commerce Downloads
  w3c-Commerce dodatki php8